Patoloogia tegeleb haiguste põhjuste, tekke, seotud nähtuste ja organismis asetleidvate muutuste välja selgitamisega. Patoloogias uuritakse haigusi makroskoopilisel, raku- ja koelisel ning molekulaarsel tasandil, kasutades mitmeid diagnostilisi uurimismeetodeid (morfoloogia, värvingud, immunohistoloogia, tsütogeneetika ja molekulaardiagnostika).

Go to Top