Hüperaktiivsuse ja tähelepanuhäire (ADHD) on neurobioloogiline häire, mis mõjutab tähelepanu, keskendumisvõimet, impulsiivsust ja tegevuse kontrollimist. See avaldub tavaliselt lapsepõlves ja võib jätkuda täiskasvanueas. ADHD-d iseloomustavad mitmed sümptomid, sealhulgas:

  1. Tähelepanu puudulikkus: Raskused keskendumisel, tähelepanu hoidmisel, detailide märkamisel või ülesannete lõpetamisel.
  2. Hüperaktiivsus: Liigne rahutus, hüperaktiivsus, pidev liikumine, raskused istumisel või paigal püsimisel.
  3. Impulsiivsus: Kalduvus tegutseda enne mõtlemist, raskused ooteaegade järgimisel või kõnele, kipuvad katkestama või sisse segama teisi.

Need sümptomid võivad mõjutada igapäevaelu erinevaid valdkondi, sealhulgas kooli, tööd, suhteid ja isiklikku toimetulekut. ADHD mõjutab inimest individuaalselt, seega võivad sümptomid olla erineval määral ja väljenduda erineval viisil erinevates inimestes.

ADHD põhjuste täpne mehhanism pole täielikult teada, kuid see on seotud aju keemiliste ja struktuuriliste muutustega ning pärilikkusega. Geneetilised, keskkonna- ja neurobioloogilised tegurid mängivad kõik rolli ADHD tekkes.

Go to Top